บทความ

มะเร็งระยะ 1, 2, 3, และ 4 ต่างกันอย่างไร
Male doctor showing record and explaining senior patient

มะเร็งระยะ 1, 2, 3, และ 4 ต่างกันอย่างไร

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระยะของโรคมะเร็ง (Stages of Cancer) ตั้งแต่ระยะ 1 ถึง 4 จะช่วยให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของขนาดก้อนเนื้อมะเร็งกับระยะการแพร่กระจาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษาได้ถูกต้องและแม่นยำ

Continue Reading
สังเกตุอาการโรคมะเร็งเบื้องต้น
A portrait of a clinical doctor standing by a computer desk at the lab in hospital.

สังเกตุอาการโรคมะเร็งเบื้องต้น

ผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่มักมาพบแพทย์เมื่อสายเกินไป เช่นเจอในระยะลุกลามไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแล้ว จึงยากต่อการรักษาให้หายขาด แพทย์จึงแนะนำให้บุคคลทั่วไปตรวจสุขภาพทุกปีเพื่อค้นหาความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่อาจเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ

Continue Reading

สารบ่งชี้มะเร็ง tumor marker

สารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor Marker) คือ สารชีวเคมีที่สร้างจากเซลล์มะเร็งและหลั่งออกมาในปริมาณที่สามารถตรวจพบเจอได้ในกระแสเลือด เนื้อเยื่อ ปัสสาวะ หรือน้ำในไขสันหลัง มีประโยชนคือช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัย คัดกรอง พยากรณ์โรคมะเร็ง

Continue Reading
Close Menu