มะเร็งระยะ 1, 2, 3, และ 4 ต่างกันอย่างไร

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระยะของโรคมะเร็ง (Stages of Cancer) ตั้งแต่ระยะ 1 ถึง 4 จะช่วยให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของขนาดก้อนเนื้อมะเร็งกับระยะการแพร่กระจาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษาได้ถูกต้องและแม่นยำ

ระยะของโรคมะเร็งคืออะไร?

ระยะของโรคมะเร็ง เป็นตัวบ่งชี้การลุกลามและความรุนแรงของโรคมะเร็ง โดยหลักการทั่วไปจะพิจารณาจากการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง ขนาดก้อนเนื้อมะเร็ง และการแพร่กระจาย (Metastasis) ไปผ่านทางกระแสเลือดไปยังอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียง หรือห่างออกไป รวมถึงการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง

มะเร็งระยะต่างๆและการแพร่กระจาย (Metastasis)

ระยะของโรคมะเร็ง (Stages of Cancer)

ระยะที่ 1 ก้อนเนื้อมะเร็งมีขนาดเล็ก และยังไม่ลุกลามออกไปจากอวัยวะต้นกำเนิดมะเร็ง

ระยะที่ 2 ก้อนเนื้อมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น เริ่มลุกลามภายในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะข้างเคียง

ระยะที่ 3 ก้อนเนื้อมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น เริ่มลุกลามเข้าเนื้อเยื่อหรืออวัยวะข้างเคียง และลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่เป็นมะเร็ง

ระยะที่ 4 ก้อนเนื้อมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้นมาก และลุกลามเข้าเนื้อเยื่อหรืออวัยวะข้างเคียงจนทำลายอวัยวะนั้น รวมทั้งแพร่เข้าต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้ก้อนมะเร็ง ทำให้ต่อมน้ำเหลืองบวมโตเป็นก้อนคลำได้ นอกจากนี้เซลล์มะเร็งได้แพร่กระจายผ่านเข้ากระแสเลือดไปยังอวัยวะที่อยู่ไกลออกไป เช่นมะเร็งเต้านมแพร่ไปยังตับ เป็นต้น 

ZONO Health | 12A Floor, Siam Piwat Tower, Pathumwan, Bangkok 10330 | (02) 107-4826

Close Menu